ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា

អគ្គនាយក Google ក្នុងប្រទេសចិន បានឈប់សំរាកការងារ ពីព្រោះ តែសំពាធ រដ្ឋាភិបាល

នៅក្នុង email មួយដែលផ្ងើទៅដល់ The Next Web កាលពីម្សិលមិញ, Google បានសំរេចថាអគ្គនាយក របស់ ក្រុមហ៊ុន ក្នុងប្រទេសចិនគឺបណ្ឌិត John Liu បានប្រកាសលាឈប់ពីការងារក្នុងក្រុមហ៊ុនដើម្បី “ឈូងចាប់ ឪកាស ការងារផ្សេងទៀត”។
John Liu គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មរបស់ Google ក្នុងប្រទេសចិនក្នុងរយៈពេល 6 ឆ្នាំកន្លងមកនេះ។ តែ ទោះ ជាយ៉ាងណាលោក Liu ចែករំលែកបទពិសោធន៍ ថា លោកនៅជាមួយនិង Google បានជួបនូវ បញ្ហាជា ច្រើន នៅក្នុងប្រទេសចិន រយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះ។ លោកបានដោះស្រាយ នូវបញ្ហាការស្វែងរក ពី រដ្ឋាភិបាល ចិន, ទន្ទឹមពេលដែល Google ទទូលបាននួវការរំខានពី hacker , ស្វែងរកព័ត៌មាន ដែល ខុសច្បាប់ ក្នុង ប្រទេសនេះ។

slide.jpg

តាម Google តំណាងរបស់ John Liu និងត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរដោយ Scott Beaumont ដែលជាអ្នកដឹកនាំ នូវ ទំនាក់ទំនង ជាមួយដៃគូរសហការពាណិជ្ជកម្ម របស់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងទ្វីបអ៊ឺរ៉ុប ។ លោកនិងទទួលនូវតំណែង ថ្មី នេះ នៅ ក្នុងពាក់កណ្ដាលខែសីហាខាងមុខនេះ។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s